Het kunstwerk, ‘Free your mind’, heeft Sven gemaakt in opdracht voor het psychiatrisch ziekenhuis Sint Annendael (SAD) te Diest. Het werk zelf stelt de muur van de psychiatrie voor – een muur die ook figuurlijk bestaat : eens je achter deze muur terechtkomt, is het vaak niet makkelijk om terug aan de andere kant te geraken.
Sven wil ook een plek creëren waar kunst “werkt”. Door in gesprek te gaan met de creatieve therapeute, kreeg hij het idee om een open creatief therapie-atelier te bouwen.
Onder begeleiding kunnen mensen die opgenomen zijn, hier op een creatieve manier aan zichzelf werken en het herstelproces kunstzinnig in beeld brengen. Hebben ze het gevoel dat het beter met hen gaat, dan schuiven ze hun deel van de muur naar voren, indien niet , naar achteren.
Zo zal dat dit kunstwerk ook bijdragen aan herstel, niet alleen achter de muur, maar ook er voor …
Het gaat dus om een dynamisch kunstwerk, een werk dat toont hoe het met de mensen in SAD is gesteld, een werk dat een open dialoog met de omgeving creëert.

Op 25 mei 2018 werd het kunstwerk ingehuldigd. In de aftermovie van die fantastische dag ziet men hoe het werk in beweging komt.

Niet alleen het kunstwerk, ook de inhuldiging de dag zelf, maken deel uit van een concept van unik-id. De muur van de psychiatrie willen we doorbreken.
Hiervoor moesten we gewoon alle genodigden die dag achter “deze muur” krijgen.
Hoe we dit gedaan hebben ?? Wel, ze kregen een doktersvoorschrift opgestuurd, met daarop de datum vermeld waarop ze langs dienden te komen voor hun diagnose.
Een week later volgde er een herinneringsmail, vanuit het ziekenhuis gestuurd, met de vermelding dat ze zeker hun medicatie goed moesten nemen tot de dag dat ze op diagnose zouden komen. Deze medicatie, SAD-DOSE genaamd, werd dan finaal als uitnodiging, aan iedereen per post opgestuurd.
De dag zelf hadden we de nieuw gebouwde sporthal omgebouwd tot een heus diagnosecentrum. Onze nietsvermoedende ‘patiënten’ werden doorverwezen naar een wachtzaal, om daarna plaats te nemen in 1 van de 17 loketten, alwaar ze na een screening, hun diagnose overhandigd kregen. Elke diagnose kwam overeen met een vak in onze diagnosezaal, daar werden onze patiënten dan ook in ondergebracht.
Die dag, en alleen die dag, was Sven heel even psychiater en samen met zijn collega’s bekeken ze de patiënten en gaven ze hen heel even het gevoel achter die muur te staan.
Maar dankzij een waanzinnige tussenkomst van Te Gek!?, hebben ze die muur ook die dag kunnen doorbreken. En met de boodschap ‘ Hier bouwen we aan de mens ‘, zijn ze buiten het kunstwerk in beweging gaan brengen. Iedereen mocht aan de achterkant van de muur van het kunstwerk een boodschap plaatsen, een boodschap die muren kan slopen…

Met bijzondere medewerking van van Maarten Schaubroeck en Bart Spegelaere voor de uitwerking van het kunstwerk en voor de ruimtelijke integratie ervan.