Sint-Lodewijk is een organisatie die aangepast onderwijs, verblijf, opvang, begeleiding biedt aan personen met een motorische en/of mentale beperking.

Sven kreeg de vraag om een kunstwerk te maken voor die instelling. Hij is dus een kleine week gaan logeren op het internaat. Samen opstaan, samen de dag doorbrengen en samen gaan slapen.

Dit kunstwerk is het resultaat van zijn zoektocht binnen Sint-Lodewijk naar hoe dromen hier ontstaan. Het draagt de naam ‘I have a dream’

Om te kunnen dromen moet er ook een positieve omgeving zijn, een omgeving die het mogelijk maakt om te ondersteunen en ondersteund te worden.
Dit kunstwerk brengt in beeld hoe we allemaal dromen hebben.
Met het werk wil Sven ook grenzen doorbreken en in beeld brengen dat mensen met een beperking ook aan de samenleving participeren.

Aan het begin van het kunstwerk, op het plein, krijgt iedereen die verbonden is met Sint Lodewijk de mogelijkheid om zijn / haar droom in eigen handen te nemen. Deze droom wordt weergegeven door een houten bol waarop of waarin ze hun eigen droom mogen noteren. Deze dromen worden dan opgetakeld in het kunstwerk en komen dan stilaan in beweging, steeds verder en verder, steeds meer in beweging. Het werk richt zich naar de Schelde, die vlakbij stroomt. Zij staat symbool voor onze samenleving, waar iedereen op weg is naar open zee. Het is daar dat deze dromen ook in uitmonden, en samen met de anderen meestromen.