Wie de modeshow gemist heeft kan voortaan de prachtige reportage die Jin Dubois voor tv brussel gemaakt heeft bekijken.

Zijn verslag (en bijhorende film) vindt u hier.

De modeshow werd georganiseerd door KAOS (KunstAtelier Opperstraat) in samenwerking met Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius.

De modeshow heet “Metamorfose” en heeft op 14 november plaatsgevonden in de kapel van het  PSC, gelegen in de Gewijde-Boomstraat te Elsene.  De grondgedachte bestaat erin het verloop van een psychose (gesymboliseerd door mieren) en de terugkeer naar de maatschappij voor te stellen.

De voorstelling is het resultaat van een intensief project waaraan talrijke bewoners alsook het personeel van het centrum bijgedragen hebben en wordt door live muziek begeleid. De bedoeling is het publiek te laten nadenken over de grens tussen “zij” (die een psychische aandoening hebben) en “wij”.

Sven (unik-id) heeft het concept voorgesteld en heeft zich beziggehouden met de enscenering, dit met Karen Van Godtsenhoven, curator ModeMuseum Antwerpen, die zich ook gebogen heeft over de rol die mode speelt bij het (her)opbouwen van een identiteit.