Geïnspireerd op de rijke geschiedenis van deze plek, wilden we het hebben over ‘herinneringen’. De mensen die hier zullen wonen, zullen eerst hun eigen plek hebben opgegeven. Ze zullen wel een paar koffers en meubelstukken meenemen maar vooral hun herinneringen. Herinneringen gekoppeld aan feiten die onze geschiedenis maken.

De bedoeling van dit project is de herinneringen te prikkelen en naar boven te halen, maar vooral, ze levendig te houden…

Elk lijnvormig element stelt een periode voor, een tijdsas in onze geschiedenis. Elke periode was typerend, en krijgt daarom zijn eigen vormentaal (bv schuine lijnen, rechte lijnen, ronde vormen,…). De bedoeling is nu om elke periode ook in beeld te brengen, dit gebeurt rond de cirkelvormige elementen (deze ronde plekken stellen kernmomenten of feiten voor).

Hier gaan we belangrijke gebeurtenissen (in overleg met therapeuten en bewoners) in beeld brengen. Dit helpt de bewoners om die bepaalde periode terug actiever op te roepen, en doordat elke lijn een afgesproken periode voorstelt, nodigt dit de bewoners ook uit om te bewegen, en op zoek te gaan naar dat rijke verleden. Bij elke periode kunnen eventueel activiteiten gezocht worden die toen populair waren.

Levendig houden ? Herinneringen neemt men mee en koestert men ze, overal waar men naartoe gaat. Maar toch, als men ouder wordt, is men bang om ze te verliezen. In het geval van dementie treedt dit fenomeen veel vlugger en veel intenser op.

In dit project wordt de daktuin als een fase in hun leven voorgesteld, een fase waarop men naar het verleden terugblikt (naar beneden kijken is kijken naar het verleden), en waarop men beseft dat men dit leven zult achterlaten. Daarom willen we hen hier laten op zoek gaan naar de meest dierbare herinneringen (in samenspraak met de therapeuten) en deze herinneringen levend te laten worden.

Elk voorjaar verzamelen we deze herinneringen, waarna ze dan samen in ronde bloemeneilanden, geplant worden, samen met mooie, krachtige eenjarige bloemen. Bij het uitkomen van deze bloemen, ontstaat dan ook het gevoel dat deze herinneringen levendig gehouden worden.