Het doel van de opdracht bestaat erin om een tuin, een groene plek te ontwerpen waarin de bewoners van een rust- en verzorgingstehuis, eventueel samen met hun bezoek, rust kunnen vinden.

In ons concept stellen we de inwoners voor als unieke boeken, elk met zijn eigen verhaal, met zijn eigen hoofdstukken. Het boek dat zij tot nu toe geschreven hebben vertelt een verhaal uit een persoonlijk verleden, met eigen herinneringen en momenten waaraan ze herinnerd willen worden.

Zo vinden we de diversiteit onder de inwoners terug door het lijnenspel dat op het ontwerp terugkomt (soms strak, hard of zacht).

Het verblijf in het WZC is wat de bewoners met elkaar verbindt. Dit gezamelijke hoofdstuk is wat we trachten naar buiten te brengen als vorm. Bovendien stellen we het project ook open naar de omgeving toe. Er is een wisselwerking met de omgeving, die in samenspraak met de stad Gent, wordt ingericht tot een zone waar kinderen kunnen spelen terwijl ouderen naar het spel kunnen kijken. De zone van het WZC en de zone van de Weverbosdreef vloeien in mekaar open.

De schuine as die zo door het gebouw loopt vindt aan de andere zijde een soortgelijke ontmoeting. Dit is de verblijfsruimte van de dementerende bejaarden.

Hier hebben we een afgesloten tuin ontworpen, waarbij eenvoud en rust de begrippen zijn, nodig om een verwarde geest te laten rusten.

Voorbij de ingang start er een tuingedeelte waarin de bewoners de kans wordt gegeven om de tast-en smaakzin te gebruiken. Er is ook een neerhof met dieren waardoor men kan wandelen naar de Weverbosdreef. Dit is een tweede penetratie om de 2 zones met mekaar te verbinden.

We hebben geprobeerd de omgeving zo aangenaam mogelijk te maken, rekening houdend met de eisen die gesteld werden, voornamelijk de brandweg, maar ook met alle randvoorwaarden die gesteld zijn geweest met de bouwvergunning en waaraan strikt gehouden dient te worden.

In samenwerking met ANY EYE D VOF

Lees hier het verslag van WZC De Foyer over de conferentie CASA Good Practice Workshop in Maidstone, Kent op 17 oktober 2014.