Het woon- en zorgcentrum Sint Antonius bevindt zich in Zaventem. Iedereen kent die gemeente en associeert die spontaan met een vliegtuig dat vertrekt of landt.

De mensen die hier komen wonen hebben hun leven lang ergens gewoond en hebben op een bepaald moment besloten “ik laat waar ik heel mijn leven lang gewoond achter en ik zal in deze nieuwe bakstenen nog een mooi parcours afleggen”. Wat hebben ze meegenomen ? Twee valiezen, één kast, drie schilderijen maar vooral containers vol herinneringen. Sommige onder hen hebben bepaalde herinneringen niet kunnen dragen : dementie heet het dan. Laten we enkel het mooiste deel van dat woord onthouden “de mens”.

De gele palen buiten zijn misschien slechts de seconden die aan het tikken zijn. Terwijl het werk dat onder het gebouw hangt weergeeft hoe de tijd vliegt. Vandaar de naam van het werk :“Time Flies”.

Sommige momenten in ons leven, bepaalde herinneringen, zijn zo belangrijk dat men die momenten wil bewaren. “Time Flies” is niet enkel het kunstwerk dat men buiten kan zien maar krijgt ook een digitale betekenis. De mensen die hier wonen krijgen de kans om bepaalde herinneringen waar zij heel bijzondere gevoelens rond koesteren opnieuw te laten opstijgen zoals een vliegtuig. De familie verzamelt een paar foto’s van een bewoner, die foto’s worden in een digitaal platform geschoven en wanneer de bewoner er klaar voor is, wanneer de herinneringen de toestemming krijgen om op te stijgen, worden ze door alle kamers van het woon- en zorgcentrum verspreid alsook op de schermen aan de inkom en in de cafetaria. Iedereen zal naar die foto’s kunnen kijken zoals men graag naar een vliegtuig kijkt en misschien ontstaat er een gesprek over die herinneringen.

Dat is wat Sven graag doet: op zoek gaat naar verbinding en hij hoopt dat ze die hier kunnen creëren.