De naam Zilvermolen verwijst naar de molen die zich vroeger in de buurt van deze locatie bevond, zilver refereert naar de haarkleur van de nieuwe bewoners van het woon- en zorgcentrum.

De kracht van de windmolen wordt vertaald door 5 kerncirkels die de beweging van de molen uitdrukken. De centrale cirkel verbindt de 3 deelgebouwen met elkaar door middel van eigentijdse wieken.

De centrale cirkel staat ook symbool voor de verbondenheid van de bewoners : centrale plek voor ontmoeting – rust in natuur – bescherming en verzorging

Elke cirkel staat bovendien symbool voor één van de vijf zintuigen en dit zintuig wordt er ook telkens opgewekt (bij voorbeeld proeven in een moestuin, muziek horen aan de ingang).

De bestaande knotwilgenrij wordt verder aangevuld en uitgebreid: het is niet alleen een buffer voor integratie met de buren maar brengt ook schaduw voor de bewoners.

Voor het overige wordt het plaatselijke verkeer afgeleid naar de rechterzone van het project om het verkeer op een punt te concentreren.

In samenwerking met Any EYE D VOF